כללי

 1. בתקנון זה תהיה המשמעות שלהלן לביטויים אלה - משתמש המבצע הזמנה באתר: "הלקוח"; אתר האינטרנט PETIT BONI - "האתר" ו/או "החנות".
 2. הפנייה בתקנון ו/או באתר זה בלשון זכר נעשית מטעמי נוחות בלבד, והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 3. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 4. עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. הרכישה באתר תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי. יובהר כי זהות חברת האשראי שתשלום באמצעותה יתקבל באתר ניתנת לשיקול דעתה הבלעדי של החנות.
 5. המוצרים והשירותים המוצעים באתר ניתנים לרכישה בהתאם להוראות התקנון, עד לגמר המלאי או להפסקת המכירה על ידי האתר.
 6. השירותים והמוצרים שבאתר ניתנים לרכישה רק ללקוחות שגילם הוא מעל 18 שנים. בביצוע הרכישה, מצהיר הלקוח כי גילו מעל 18 שנים.
 7. החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תוכנו של האתר (כולל תקנון זה) בכל עת. הלקוח אחראי לפקח בעצמו על כל שינוי המתרחש באתר.
 8. מחירי המוצרים שבאתר כפופים לשינוי ואין לחנות חובה להתריע בטרם עדכון המחיר באתר.
 9. החנות רשאית לשנות בכל עת את מצבת המוצרים שבאתר, וכן את האתר עצמו (או כל חלק ממנו) ללא הודעה מוקדמת.
 10. החנות לא תהיה אחראית כלפי הלקוח או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל שינוי, שינוי במחיר, השעיה או הפסקה של השירות.
 11. החנות שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווקו ומכירתו של כל מוצר.
 12. מובהר כי מכירת המוצרים באתר והשימוש בו נועדו למטרות פרטיות ואישיות בלבד, מכירת המוצרים באתר אינה מיועדת למכירה סיטונאית (בין אם במכירה בודדת ובין אם במספר מכירות על פני תקופה) ו/או למכירה חוזרת (קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים).
 13. הלקוח מצהיר כי קרא תקנון זה והוא מוסכם עליו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה נגד החנות ו/או מי מטעמה למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות מצד החנות ו/או מי מטעמה על פי תקנון זה. מודגש כי עצם ביצוע פעולה באתר מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן.

 

החזרות, ביטולים והחלפות

 1. ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדוא"ל לשירות הלקוחות של החנות. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת אישור הבקשה לביטול העסקה מהחנות.
 2. לקוח מזמין זכאי להחזיר או להחליף את המוצר בתוך 14 ימים, כקבוע בחוק הגנת הצרכן ובתקנות שהותקנו מכוחו.
 3. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי-התאמה ובתוך 14 ימים - החזרת המוצר תעשה על חשבון הלקוח, מלוא הסכום ששולם יושב ללקוח, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.
 4. בעת ביטול עסקה בשל פגם או אי התאמה בין הזמנת הלקוח למוצרים שסופקו בפועל -מלוא סכום התשלום יושב ללקוח, והחזרת המוצר תעשה על חשבון החנות.
 5. החזר כספי מלא בגין מוצר, יינתן עד 2 ימי עסקים בלבד מתאריך הרכישה, החזרת המוצר תעשה על חשבון הלקוח.  
 6. לקוח אשר קיבל מוצר במתנה זכאי להחלפה (בלבד) תוך 30 יום מיום הרכישה.
 7. יש ליצור קשר לתיאום החלפה ולהשיב את המוצר כשהוא שלם. 

 

אספקה והובלת המוצר

 1. מחיר המוצרים באתר אינו כולל את דמי המשלוח.
 2. החנות מתחייבת לספק את המשלוח בתוך 3 ימי עסקים לרוב אזורי הארץ, פרט לאזורים החריגים שלהלן, שאליהם יסופקו המוצרים בתוך 10 ימי עסקים: יישובי רמת הגולן וגבול הצפון, גליל עליון, צפת, בית שאן, ערד שומריה והסביבה, יהודה ושומרון, בנימין, דרום הר חברון, גוש עציון, הר חריף, ניצנה, יישובי בקעת הירדן, יישובים מעבר לקו הירוק, יישובי עוטף עזה, יישובי הערבה, אילת וים המלח, ירוחם דימונה והסביבה.ֿ
 3. המוצרים יסופקו עד לבית הלקוח. באחריות הלקוח למסור כתובת מדויקת למשלוח, באם מדובר בעסק יש לציין את שם העסק.
 4. המשלוחים מתבצעים ע"י חברת שליחויות חיצונית.
 5. ניתן לבצע איסוף עצמי של המוצר מן הכתובת ורדיה 7, חיפה. החנות מתחייבת לאפשר איסוף עצמי ככל שיידרש עד שני ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה. שעות האיסוף יחולו בין השעות 12:00-18:30, בימים א'-ה', ובתיאום טלפוני מראש בלבד. החנות אינה מתחייבת לזמינות מלאה לצורך איסוף עצמי, ולכן נדרש תיאום מראש.
 6. החנות לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

 

תקשורת ואחריות

 1. בכל שאלה או בירור, ניתן לפנות אל שירות הלקוחות באמצעות דוא"ל: .liornegri7@gmail.com
 2. האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בלבד בגוף המוצר ו/או פעולתו.
 3. האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות החנות.
 4. הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החנות ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.
 5. אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה משימוש שגוי על ידי הלקוח או מי מטעמו.
 6. החנות לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי - ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החנות.

 

פרטיות

 1. החנות רשאית להשתמש במידע המופיע בטופס ההזמנה על מנת להביא ללקוח את המידע והשירותים המבוקשים.
 2. החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החנות ו/או הנובעים מכוח עליון, ו/או מכוח חיצוני שאינו בשליטתה הסבירה של החנות, לא תהא החנות אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 3. החנות רשאית לעשות שימוש במידע שיימסר לה על ידי הלקוח בכל מקרה בו לדעת החנות מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף או לרכוש. החנות תהא רשאית למסור את פרטי הלקוח לחברת האשראי הנדרשת לאשר את ביצוע עסקת ההזמנה כאמור.

 

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר שייכות לחברה.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החנות.

 

דין וסמכות שיפוט

 1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוז חיפה, תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.