1. ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדוא"ל לשירות הלקוחות של החנות. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת אישור הבקשה לביטול העסקה מהחנות.

2. לקוח מזמין זכאי להחזיר או להחליף את המוצר בתוך 14 ימים, כקבוע בחוק הגנת הצרכן ובתקנות שהותקנו מכוחו.

3. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי-התאמה ובתוך 14 ימים - החזרת המוצר תעשה על חשבון הלקוח, מלוא הסכום ששולם יושב ללקוח, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם. 

4. בעת ביטול עסקה בשל פגם או אי התאמה בין הזמנת הלקוח למוצרים שסופקו בפועל - מלוא סכום התשלום יושב ללקוח, והחזרת המוצר תעשה על חשבון החנות.

5.  החזר כספי מלא בגין מוצר, יינתן עד 2 ימי עסקים בלבד מתאריך הרכישה, החזרת המוצר תעשה על חשבון הלקוח.  

6.לקוח אשר קיבל מוצר במתנה זכאי להחלפה (בלבד) תוך 30 יום מיום הרכישה.

7.  יש ליצור קשר לתיאום החלפה ולהשיב את המוצר כשהוא שלם.